De school 

De Horizon is een openbare basisschool. Samen met 16 openbare scholen van Doesburg, Hummelo en Keppel, Drempt, Vorden, Hengelo, Zelhem en Doetinchem vallen we sinds 1 januari 2003 onder het bestuur van de ‘Stichting voor openbaar primair onderwijs IJsselgraaf’. De beleidsvisie van Stichting IJsselgraaf is te vinden op de website van IJsselgraaf: www. ijsselgraaf.nl.

De Horizon bestaat uit twee locaties. Locatie Stad naast de binnenstad en de locatie Ooi, gelegen in de wijk de Ooi.

De Horizon Ooi is gelegen in de wijk de Ooi. De meeste kinderen uit de wijk gaan naar onze school. De school werkt met een jaarklassensysteem, waarin aandacht is voor het individuele kind. Met sommige vakken werken we groepsdoorbrekend. Wij komen tegemoet aan de trend in de maatschappij die vraagt om meer rust, orde en regelmaat. Het accent van ons onderwijs ligt op het gebied van taal en lezen. Om alle kinderen optimale kansen te geven maken we gebruik van intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal, extra leertijd, woordenschatontwikkeling en extra mogelijkheden van ICT. Door ons onderwijs benutten kinderen optimaal de mogelijkheden om door te stromen naar passend vervolgonderwijs. De Horizon Ooi schept een sfeer, waarin een kind zich veilig voelt en geaccepteerd wordt als individu, ongeacht zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Pas als een kind zich emotioneel vrij en veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Natuurlijk bedienen we elk kind zo veel mogelijk persoonlijk. Maar de school is ook een kleine gemeenschap waarin ieder kind mede verantwoordelijk is voor de sfeer in de groep.

 

Onze ambitie: 

Wij aan de Horizon

Leren van en met elkaar
Zijn trots op elkaar
en hebben samen plezier
Zijn voorbereid op de toekomst
Ontdekken en erkennen elkaars
kwaliteiten