Zoals u weet vragen we aan ouders jaarlijks een financiële bijdrage voor de ouderraad en geld om op schoolreis of schoolkamp te kunnen gaan. De ouderraad verzorgt met dit geld een cadeautje voor Sinterklaas, een ontbijt rond de paasvakantie, pleinfeest en andere activiteiten die niet echt bij het onderwijs horen maar wel heel erg leuk zijn voor de kinderen. De jongste kinderen gaan een dagje op schoolreis en de grotere kinderen slapen een nachtje in een blokhut in het bos. Groep acht gaat dan ook nog eens een aantal dagen naar een van de Waddeneilanden om daar van alles te beleven.

Voor de ouderraad wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 en ook voor de schoolreisjes vragen we € 20,00 per kind.

Het is ieder jaar moeilijker om het geld van de ouders te ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders zijn niet verplicht om mee te doen. Maar natuurlijk is het zo dat wanneer er niet betaald wordt er ook geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Volgend schooljaar willen we proberen het anders te organiseren.

Eén bedrag, één rekeningnummer.

Wij vragen alle ouders in september per kind € 40,00 te willen overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0128777311. Alleen voor de kinderen van groep 8 vragen we €20 ouderbijdrage en in april nog € 125,00 voor het kamp.

Belangrijk is dat bij het overmaken vermeld wordt om welk kind het gaat, uit welke groep en van welke locatie. ( Het is vaak erg moeilijk uit te zoeken voor wie betaald is, bijvoorbeeld wanneer moeder met haar meisjesnaam betaalt voor een kind met een andere achternaam, zonder dat we weten of kind van Horizon Ooi of Stad is en welke groep het zit. We hebben zo’n 300 kinderen)

Het kan natuurlijk financieel lastig zijn dit bedrag te betalen. Neemt u in dat geval contact op met René Kortooms of Ton van Eemeren. Er zijn soms ook mogelijkheden via de Stichting Leergeld             ( www.leergeld.nl/doesburg ).

Wij hopen op uw medewerking zodat we zonder problemen met alle kinderen op kamp of schoolreis kunnen gaan, een cadeautje voor Sinterklaas kunnen kopen of een feest organiseren.