Over het algemeen hebben de kinderen zoveel vakantie dat het niet echt nodig is buiten vakanties verlof aan te vragen. Toch kunnen er zich situaties voordoen, wanneer dit wel gewenst is. U dient dan een verlof aanvraag formulier in te vullen. Deze ligt op de kast in de hal.

Voor bepaalde omstandigheden—naast ziekte en religieuze verplichtingen—kan verlof worden verleend. De directeur van de school beslist over een verzoek om verlof voor ten hoogste 10 schooldagen. Voor meerdere dagen wordt automatisch doorverwezen naar de leerplichtambtenaar (eventueel met een al dan niet positief advies).

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij de ouders een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouders in dat geval het recht hebben om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.

Download fomulier

Voorwaarden

 • Verlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend.
 • Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 • Verlof aan één stuk mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar of de laatste twee weken van het schooljaar.

Richtlijnen

Geen verlof:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of later terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wel Verlof

 • verhuizen van het gezin;
 • gezinsuitbreiding;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12-, 25-, 40-, 50- of 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.