Zoals u weet vragen we aan ouders jaarlijks een financiële bijdrage voor de ouderraad en geld om op schoolreis of schoolkamp te kunnen gaan. De ouderraad verzorgt met dit geld een cadeautje voor Sinterklaas, een ontbijt rond de paasvakantie, pleinfeest en andere activiteiten die niet echt bij het onderwijs horen maar wel heel erg leuk zijn voor de kinderen. De jongste kinderen gaan een dagje op schoolreis en de grotere kinderen slapen een nachtje in een blokhut in het bos. Groep acht gaat dan ook nog eens een aantal dagen naar een van de Waddeneilanden om daar van alles te beleven.

Voor de ouderraad wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 en ook voor de schoolreisjes vragen we € 20,00 per kind.

Het is ieder jaar moeilijker om het geld van de ouders te ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders zijn niet verplicht om mee te doen. Maar natuurlijk is het zo dat wanneer er niet betaald wordt er ook geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Via deze brief wil de ouderraad u hierover informeren. In de komende weken kunt u een mail van ons verwachten met daarin het verzoek middels Ideal de ouderbijdrage en de bijdrage schoolreisje te betalen.

Mocht u hier vragen over hebben, hulp nodig hebben of bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij, (Maurice Bongers) of met Hanneke Dekker, directeur van de Horizon.

Met vriendelijke groet,

Maurice Bongers, voorzitter ouderraad Horizon-Stad.

Email: ouderraadstad@horizondoesburg.nl